«Новини колопроктології»

«Сучасні міжнародні консенсуси та вітчизняний
клінічний протокол діагностики та лікування хворих
на виразковий коліт»

11

спікерів

10 та 17 грудня

Дата

17:00

початок

Українська

мова

Експерти робочої групи та Спікери

Захараш Михайло
Петрович

Президент Асоціації колопроктологів України, д. мед. н., професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, Член-кореспондент НАМН України, Академік АМН Білорусії, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії в галузі науки і
техніки України

Пойда Олександр
Іванович

Д. мед. н., професор, зав. кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, Віце-президент Асоціації колопроктологів
України

Орлов Олексій
Леонідович

К. мед. н., завідувач ендоскопічного відділення., лікар-ендоскопіст вищої категорії.

 

Степанов Юрій
Миронович

Д. мед. н., професор, Директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”

чУКАНОВ олександр
миколайович

Лікар-рентгенолог вищої категорії, завідувач відділенням  радіології Клініки «Омега-Київ».

Господарський Ігор
Ярославович

Д. мед. н., професор., завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими ТДМУ.

Захараш Юрій
Михайлович

Д.мед.н., професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, лауреат Державної премії України

Скрипник Ігор
Миколайович

Д. мед. н., професор., Заслужений діяч науки та техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти

 

Медвідь Володимир
Ісаакович

Д. мед. н., професор., Лауреат премії Національної академії медичних наук України з клінічної медицини

Стойкевич Марина
Валеріївна

Завідувач відділом захворювань кишечнику, кандидат медичних наук, лікар гастроентеролог вищої категорії.

Губська Олена
Юріївна

Доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медецини №1 НМУ імені О.О. Богомольця

Експерти робочої групи та Спікери

Захараш Михайло
Петрович

Президент Асоціації колопроктологів України, д. мед. н., професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, Член-кореспондент НАМН України, Академік АМН Білорусії, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії в галузі науки і
техніки України

Пойда Олександр
Іванович

Д. мед. н., професор, зав. кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, Віце-президент Асоціації колопроктологів
України

Милиця Микола
Миколайович

Д. мед. н., професор, завідувача кафедри хірургії і проктології ЗМАПО, Заслужений діяч науки і техніки України, член правління асоціації хірургів
України

Тамм Тамара
Іванівна

Д. мед. н., професор, зав. кафедри хірургії та проктології ХМАПО.

Гапонов Володимир
Васильович

Д. мед. н., професор, Член Правління Асоціації колопроктологів
України, експерт УОЗ зі спеціальності «Проктологія»

Балицький Віталій
Вікторович

К. мед. н., доцент кафедри хірургії ФПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова, лікар вищої
кваліфікаційної категорії, завідувач відділенням колопроктології Хмельницької
обласної лікарні, експерт УОЗ зі спеціальності «Проктологія», дійсний член
Європейського товариства колопроктологів (ESCP)

Захараш Юрій
Михайлович

д. мед. н., професор кафедри хірургії №1  НМУ імені О.О. Богомольця, Лауреат Державної премії України 

Лозинська Любов
Юріївна

К.м.н., асистент кафедри хірургії №1 ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Бахар Григорій
Анатолійович

Лікар вищої категорії, експерт УОЗ зі спеціальності
«Проктологія»

Палієнко Руслан
Капітонович

К. мед.н., доцент кафедри хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л.
Шупика, лікар вищої кваліфікаційної категорії

Андрієць Володимир
Савич

К.мед.н., асистент кафедри хірургії №2 Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, хірург, проктолог вищої
кваліфікаційної категорії

Саргош Ігор
Дмитрович

Експерт УОЗ зі спеціальності «Проктологія», лікар вищої
кваліфікаційної категорії, хірург-проктолог

 3,608 Переглядів,  2 Користувачів онлайн

Програма 10 грудня
Частина 1

Час Доповідач
17:00 – 17:05

Проф. Захараш М.П.

Хронічні запальні захворювання кишечника – актуальна мультидисциплінарна проблема сучасної колопроктології.

17:05 – 17:20Проф. Пойда О.І.
Визначення ВК. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка. Позакишкові прояви ВК. Діагностика ВК.
17:20 – 17:35

Канд. мед. наук  Орлов О.Л.

Ендоскопічна діагностика ХЗЗК.

17:35 – 17:50

Проф. Степанов Ю.М.

Лабораторні маркери ХЗЗК, їх значимість для діагностики та вибору оптимальної лікувальної тактики.

17:50 – 18:00Проф. Чуканов О.М.
Променева діагностика ЗЗК та їх ускладнень.
18:00 – 18:15

Проф. Господарський І.Я.

Опортуністична інфекція у хворих на ВК, її вплив на клінічний перебіг, особливості лікувальної тактики. ХЗЗК і COVID-19.

18:15 – 18:30

Член-кор.НАМН України, проф. Захараш М.П.

Сучасні міжнародни консенсуси тавітчизняний клінічний протокол в лікувані хворих на ВК. Положення ЕССО.

18:30 – 18:45

Проф. Господарський І.Я.

Біологічна терапія – препарати першої лінії у лікуванні хворих на ВК важкого та середньо-важкого клінічного перебігу.

18:45 – 19:00

Проф. Скрипник І.М.

Проблемні питання надання медичної допомоги хворим на запальні захворювання кишечника: погляд гастроентеролога і пацієнта

19:00 – 19:30Питання та відповіді

Програма 17 грудня
Частина 2

Час Доповідач
17:00 – 17:20

Проф. Медвідь В.І.


ХЗЗК і вагітність. Особливості лікувальної тактики.

17:20 – 17:30

Канд. Мед. Наук Стойкевич М.В.

Анемія у хворих на ХЗЗК

17:30 – 17:50

Член-кор. НАМН України,проф. Захараш М.П.

Абсолютні покази до хірургічного лікування хворих на ВК. Гострі локальні ускладнення ВК, особливості їх клінічного перебігу. Лікувальна тактика.

17:50 – 18:10

Проф Пойда О.І.


Хірургічне лікування хворих на ВК. Первинні та вторинно – відновні реконстуктивні хірургічні втручання в у лікуванні хворих на ВК. Паучит – ускладнення j-pouch резервуарних ілео-анальних анастомозів.

18:10 – 18:25

Проф. Захараш Ю.М.

ВК та колоректальний рак (КРР). Онкопревенція КРР у хворих на ВК.

18:25 – 18:40

Проф. Губська О.Ю.

Диференціальна діагностика колітів. Мікроскопічний коліт.

18:40 – 19:00      Питання та відповіді

 3,609 Переглядів,  3 Користувачів онлайн

Ваші коментарі та запитання до спікерів

Технічний організатор

ТОВ “Ворлдсервіс Груп”
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-А, оф 1-А.
Тел (044) 520-27-27
E-mail: [email protected]

За підтримки

ТОВ Серв’є Україна
вул. Набережно-Хрещатицька, 41, Київ, 04070
Тел (044) 490 3441
E-mail: [email protected]