ПРЕДСТАВЛЕННЯ  І  ПУБЛІКАЦІЯ  ТЕЗ.

Тези наукових  рабіт  направляються  на  сайт  з’їзду  або  електронну  пошту: [email protected]  з вказанням в Темі листа слова – «ТЕЗИ» та переліком авторів з вказанням по порядку Прізвища та ініціалів ( наприклад – Тема листа: ТЕЗИ Іванов І.А., Кириленко К.І.)    Всі опрацьовані та схвалені  Оргкомітетом  З’їзду тези  будуть опубліковані  в  Додатку до журналу « Клінічна  хірургія» №10 за 2022 рік.  Збірник  матеріалів  з  опублікованими  тезами  буде  видаваться  при  реєстрації  авторам  та  всім делегатам  і  гостям  З’їзду.  Тези  будут  публіковатися  без  редакторської  правки.

Для  формувания  НАУКОВОЇ  ПРОГРАМИ  З’їзду  при  подачі  тез  просимо обов’язково вказати в тексті листа  форму  представлення  наукової  публікації  –  УСНИЙ ВИСТУП  і/або  ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ.  При  подачі  заявки  на  усний  виступ  додатково  вказується  повністю:  Призвище, імя, по-батькові  доповідача, контактний  та  мобільний  телефон, електронна  адрес.

 ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ТЕЗ  –  01 серпня 2022  року.

  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ
Рекомендований  шрифт  – Гарнітура  шрифту  –  Таймс ( Times New Roman ). Размір  шрифту  –  12 пунктів.

Міжстрочковий  інтервал – 1,5 пт.
Рекомендований  об’єм  одних  тез – не  більше  2  сторінок на  площі  шириною   140 мм  і висотою  180  мм.  
Тези повинні  містити  не  більше 3000 знаків.

Рекомендована  структура  тез:

Назва –  прописними  літерами  напівжирним  шрифтом.
Автори  – призвище, ініціали; співавтори  перераховуються  через кому;  вчені ступені та наукові звання   не  вкзуються.
Організація, місто, країна,  де  виконано   наукове  дослідження.
Актуальність. Мета работи. Матеріал и методи. Результати. Висновки. Посилання на  цитованих  авторів  не  приводяться.  Використання таблиць,  графіків,  малюнків  не  допускається.