Питання:


  А) Кістково-мозковаБ) КишковаВ) Судинно-токсемічнаГ) Церебральна


  A) Гостра променева хвороба (ГПХ) ІV ст. важкостіБ) Гостра променева хвороба І ст. важкостіВ) Гостра променева хвороба III ст. важкостіГ) Загальна первинна реакція на опромінення


  A) Ураження тканин ІВ обернено пропорційне мітотичній активності і обернено пропорційне ступеню диференціації клітин.Б) Ураження тканин ІВ прямо пропорційне мітотичній активності і обернено пропорційне ступеню диференціації клітин.В) Ураження тканин ІВ не залежить від мітотичної активності та диференціації клітин.Г) Ураження тканин ІВ підвищує мітотичну активність та диференціацію клітин.


  A) 10 мг 3 рази на добуБ) 4-8 мг 2-3 рази на добуВ) 2 мг 2-3 рази на добуГ) 16 мг 2 рази на добу


  A)Немає або через 2-3 години, одноразоваБ) Через 1-2 години, повторнаВ) Через 30-40 хв, багаторазоваГ) Через 5-20 хв, нестримна


  A) Більше 1,0Б) 1,0-0,5В) 0,4-0,1Г) Менше 1,0


  A) Ондансетрон,Б) МетоклопрамідВ) ІтопридГ) МетформінД) * А, Б, В


  A) ЛімфопеніяБ) АнеміяВ) ТромбоцитозГ) Еозинофілія


  А) ГемопоетичнийБ) Інфекційних ускладненьВ) ГастроінтестинальнийГ) Все перелічене вірно


  А) До 1 ГрБ) 1-10 ГрВ) 10-20 ГрГ) 20-80 Гр  Так, погоджуюсь