Питання:


  1. Азитроміцин перорально2. Амоксициллін перорально3. Левофлоксацин внутрішньовенно4. Амоксициллін/клавуланова кислота перорально


  1. Pseudomonas aeruginosa2. Acinetobacter3. Enterobacteriaceae4. MRSA5. 1, 46. 1, 2, 3, 4


  1. Септичний шок (необхідність введення вазопресорів)2. ЧД > 30/хв3. Лейкопенія (< 4 х 109/л)4. Мультилобарна або двобічна інфільтрація, порожнини розпаду, плевральний випіт, швидке прогресування вогнищево-інфільтративних змін у легенях - збільшення розмірів інфільтрації ˃50 % протягом 2 діб.


  1. Ускладнену виразку в анамнезі, особливо недавню2. Множинні фактори ризику (˃2-х)3. Профілактичне застосування інгібіторів протонної помпи4. Все перелічене вірно


  1. 1-2 фактори ризику2. Вік старше 65 років3. Висока доза НПЗП4. В анамнезі неускладнена виразка5. Одночасний прийом АСК, ГКС, антикоагулянтів6. Все перелічене вірно


  1. 20 мг2. 40 мг3. 80 мг4. 160 мг.


  1. ІПП+Кларитроміцин+Амоксицилін2. ІПП+Кларитроміцин+Метронідазол3. ІПП+Амоксицилін+Рифабутін4. ІПП+Кларитроміцин+Амоксицилін+Вісмуту субцитрат колоїдний.


  1. Розрив міокарду2. Кардіогений шок3. Синдром Дресслера4. Порушення ритму серця5. Порушення провідності


  1. Визначення С-реактивного білка і кількості лейкоцитів в периферичній крові2. Визначення рівня ЛДГ в крові3. Визначення рівня сумарної КФК в крові4. Визначення рівня трансаміназ в крові5. Визначення рівня МВ-фракції КФК в крові та тропоніну I


  1. Призначення гепаринотерапії при відсутності кровотеч і стабільному гемостазі2. Призначення дезагрегантів при відсутності кровотеч і стабільному гемостазі3. Призначення статинотерапії обмежено4. 1, 2, 3


  1. Ненаркотичні анальгетики протипоказані2. Показані наркотичні анальгетики: морфін або тримеперидин3. У разі відсутності наркотичних анальгетиків, як виняток, метамізол натрію з діазепамом4. 1, 25. 1, 2, 3


  1. Відсутність тромбоцитозу в анамнезі2. Наявність тромбоцитозу в анамнезі3. Збільшення розмірів селезінки4. Наявність молекулярно-генетичних змін в периферичній крові JAK2V617F5. Наявність молекулярно-генетичних змін в периферичній крові CALR 1/26. 2, 3, 4, 57. 1-5  Так, погоджуюсь